Boldermarkt

De Boldermarkt Den Helder heeft zijn naam te danken aan het grote kunstwerk wat aan het begin van de Beatrixstraat geplaatst is. Het is een kunstwerk welke staat voor de verbinding welke Den Helder heeft met water en alles wat hiermee te maken heeft. De eerste Boldermarkt is gestart in 2018 maar door het succes komt hij elk jaar terug op de kalender.

De markt is van 12:00 – 17:00 uur.

Bekijk hier de Markttarieven 2019

Reglement voor de Kinderrommelmarkt 2019 tijdens Oranjemarkt en Boldermarkt

  • Minimaal één dag van tevoren inschrijven per e-mail naar: info@heldersebinnenstad.nl geeft recht op een gereserveerde plaats in de Spoorstraat tussen de Wezenstraat en de Koningstraat.
  • Op de Kinderrommelmarkt mag je niet voor 10:00 uur komen en/of uitstallen.
  • Uitsluitend tweedehands goederen mogen door kinderen t/m 15 jaar te worden verkocht. Nieuwe goederen en eten en/of drinken mogen niet worden verkocht!
  • Op de marktplaatsen mogen geen fietsen en winkelwagens worden geplaatst.
  • Je dient voor 12:00 uur je plaats te hebben ingenomen, kun je toch niet of niet op tijd komen, op tijd af berichten, dat is 12 uur van tevoren per e-mail naar: info@heldersebinnenstad.nl
  • Als je zonder afbericht te laat komt, vervalt jouw recht op een plaats.

Inschrijven per e-mail bij: info@heldersebinnenstad.nl

  • De grondplaatsen zijn gratis.
  • JE MAG GEEN GOEDEREN en /of AFVAL ACHTERLATEN.
  • Het is NIET toegestaan pennen of andere scherpe voorwerpen in de stadsvloer slaan.
  • Diegene die in strijd handelt met het bij of krachtens dit reglement bepaalde of zich aan wangedrag of bedrog schuldig maakt, de marktmeester in de uitoefening van zijn taak belemmert, dan wel direct of indirect de orde op de markt verstoort of in gevaar brengt, kan door de marktmeester gelast worden zich met zijn goederen of waren ogenblikkelijk van de markt te verwijderen, aan welke last onmiddellijk gevolg dient te worden gegeven.

Bestuur H.O.B
Postbus 551, 1780 AA Den Helder
www.heldersebinnenstad.nl