Natuurlijk wordt u lid van de H.O.B. want samen staan we sterk!

De belangen van de ondernemers in de binnenstad van Den Helder moeten behartigd worden. Dit kan alleen maar indien wij een sterk collectief vormen. Naar de Gemeente en andere overheden, maar ook naar de consument toe staan we alleen samen sterk. Het bestuur, c.q. vertegenwoordigers van de HOB zijn actief in overleg met de Gemeente Den Helder, Zeestad, de Detailhandelsfederatie, MKB-Nederland, Woningstichting, Willemsoord, de Kamer van Koophandel en diverse andere plaatselijke en regionale organisaties en staan garant voor inspraak en medezeggenschap.

Uw belang en dus het belang van de ondernemer in de binnenstad wordt ook hier behartigd.

Werken aan een aantrekkelijke binnenstad.

Als alle ondernemers in de binnenstad zich aansluiten bij de HOB kunnen er nog veel meer activiteiten in en voor de binnenstad worden gerealiseerd. Klantenbinding is een noodzaak, niet alleen als individuele ondernemer, maar ook als collectief. Ten opzichte van andere winkelcentra in Den Helder, maar ook t.o.v. omliggende Gemeenten is samenwerking onontbeerlijk.
Alleen door samen de handen ineen te slaan kunnen we de Binnenstad van Den Helder aantrekkelijk maken en houden. Zeker in deze tijd van een herstel van de economie en de steeds toenemende druk van internet is het noodzaak om hier samen oplossingen voor te realiseren.

We gaan voor de juiste aanpak.

Wij werken continu aan professionalisering van de winkeliersvereniging. Zowel on- als offline. Deze website is daar een goed voorbeeld van. De HOB draagt zorg voor een aantrekkelijk jaarprogramma dat de consument bindt en de aantrekkingskracht vanuit de regio versterkt. De leden op de juiste wijze informeren d.m.v. 2 maal per jaar een Ledenvergadering, nieuwsbrieven (Binnenstad Bulletin) en een ook een duidelijke pr per mail (graag uw mailadres via info@hobdenhelder.nl). En natuurlijk het goed voorbereiden van activiteiten, o.a. door het (laten) organiseren van evenementen door het bestuur en leden.

Het voordeel voor u en uw winkel.

Niet alleen collectief maar ook individueel voordeel doordat wij de leden een flinke korting geven bij o.a. het deelnemen aan de diverse markten en activiteiten. Niet leden betalen aanzienlijk meer. Ook de realisatie, sinds 2014, van een ondernemersfonds geeft de HOB de mogelijkheid om activiteiten te ontwikkelen welke anders niet vanuit de huidige contributie gerealiseerd kunnen worden.

Contributie

Dit is een absolute noodzaak. Zonder gelden kan het bestuur niets doen. Toch wordt geprobeerd om deze zo laag mogelijk te houden. Met ingang van 2022 is de contributie iets verhoogd tot het wel heel vriendelijke bedrag van € 250, = per jaar excl. btw. (Dit is slechts € 4,80 per week) met een extra bijdrage voor Sail 2023 van € 50,00. Dit mag voor uw onderneming toch geen onoverkomelijke barrière zijn. Wordt daarom vandaag nog lid van de H.O.B. en vul het lidmaatschapsformulier in.