De contributie bedraagt € 250,= per jaar (excl. btw).

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Opzegging dient schriftelijk minimaal drie maanden voor het einde van het kalenderjaar te geschieden.

Voor vragen kunt u zich richten tot het dagelijks bestuur:

 

 • Mark de Graaf – Voorzitter
  Black en Blue | Tel: 0223-622871

 • Stef van Amesfoort – Penningmeester
  De Koningsvis Faunaland | Tel: 06-53898299
 • Ralph Artz – Secretaris
  Halfords | Tel: 0223-625635

 • Jan. Mooij – Binnenstadcoördinator
  Tel: 0223-612582 & 06-2512100

 

De statuten kunt u opvragen bij de penningmeester (u kunt deze ook van de website downloaden).

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.