Helder Vastgoed

  • Diensten, Makelaardij

Helder Vastgoed is een woningcorporatie die zich al ruim 100 jaar inzet voor de volkshuisvesting in Den Helder en omstreken. De nieuwe Woningwet schrijft echter voor dat corporaties (Toegelaten Instellingen) zich in principe alleen nog mogen bezig houden met sociale volkshuisvesting. Woningstichting houdt zich primair bezig met sociale volkshuisvesting, maar vindt het ook ontzettend belangrijk dat de herstructurering van Nieuw Den Helder en de revitalisering van het stadshart doorgaan en dat behalve de primaire doelgroep ook de middeninkomens over huurwoningen kunnen beschikken. In deze delen van onze stad onderneemt Helder Vastgoed activiteiten die eigenlijk thuis horen bij commerciële partijen. Het gaat om activiteiten met een maatschappelijk doel zoals de bouw van gezondheidscentra, een bibliotheek, maar ook de bouw van duurdere woningen voor de huisvesting van de -voor het draagvlak van Den Helder zo belangrijke- middeninkomens.

Helder Vastgoed zou niets liever zien dan dat commerciële partijen deze taken overnemen, maar jammer genoeg komen er geen commerciële partijen naar Den Helder om er te investeren. Om die activiteiten toch te kunnen continueren kreeg Helder Vastgoed van de minister toestemming om te splitsen in een Toegelaten instelling en Helder Vastgoed BV. Ook de Raad van Commissarissen, de Stichting Huurdersbelang, de Ondernemingsraad en de gemeente stemden in met de splitsing.

Achtduizend woningen en het zorg-onroerend goed blijven bij de klassieke corporatie, de Toegelaten Instelling. De overige tweeduizend woningen en het overige bezit van Helder Vastgoed gaan over naar de commercieel-maatschappelijke tak, Helder Vastgoed BV, die de genoemde activiteiten wél mag blijven uitvoeren. De splitsing heeft geen gevolgen voor de positie van de huurders.

U kunt bij ons een betaalbare of duurdere (meer luxe) woning huren. Wij verhuren ook garages en verkopen ook woningen. In samenwerking met de gemeente Den Helder en maatschappelijke partijen zetten wij ons in om de leefbaarheid in het stadshart en Nieuw Den Helder op peil te houden en te verbeteren.