Juttersmarkt

De Juttersmarkt Den Helder is een begrip in Noord-Holland. Elke dinsdag vanaf 25 juni tot en met 27 augustus is deze gezellige markt te vinden in de Helderse binnenstad. Voor deze markten kunt u via deze module een kraam bestellen. Vult u de gevraagde gegevens in en wij nemen daarna contact met u op.

Bekijk hier de Markttarieven 2019

Reglement Rommelmarkt tijdens Juttersmarkten 2019

  • Locatie: Stadspark ter hoogte van het Julianaplein.
  • Op de Rommelmarkt mag je niet voor 07:00 uur uitstallen.
  • In het stadspark mag niet worden geparkeerd.
  • De plekken van 6 meter breed en 4 meter diep worden door de deelnemers zelf in genomen met het systeem “wie het eerst komt wie het eerst maalt”.
  • Uitsluitend tweedehands goederen mogen worden verkocht. Nieuwe goederen en/of etenswaren mogen niet worden verkocht!
  • Je dient voor 08:00 uur je plaats te hebben ingenomen.
  • Eén grondplaats kost € 10,00 per dag.
  • JE MAG GEEN GOEDEREN en /of AFVAL ACHTERLATEN

Diegene die in strijd handelt met het bij of krachtens dit reglement bepaalde of zich aan wangedrag of bedrog schuldig maakt, de marktmeester in de uitoefening van zijn taak belemmert, dan wel direct of indirect de orde op de markt verstoort of in gevaar brengt, kan door de marktmeester gelast worden zich met zijn goederen of waren ogenblikkelijk van de markt te verwijderen, aan welke last onmiddellijk gevolg dient te worden gegeven.

Bekijk het complete marktreglement.

Bestuur H.O.B
Postbus 551
1780 AA Den Helder
www.heldersebinnenstad.nl